Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 4, vol. 20, 2008

Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 4, vol. 20, 2008

Att vara eller inte vara är frågan
Anders Larsson
NFKK nytt
Jarkko Ihalainen
ApoM – protein med flera ansikten
Olof Axler
Informasjonslogistikk – hvert svar skal gi mening
Bess Margrete Frøyshov
Måling av frie lette kappa och lambda immunoglobulinkjeder
Petter Urdal och Armin Piehler
Grafer, figurer og filformater – hvordan illustrere forskning på få kB?
Johan Bjerner
Biobankning: Vår skandinaviska guldgruva
Joyce Carlson
Estimert GFR basert på P/S-kreatinin – et ikke helt elegant framskritt?
Lars Eikvar
Mer segling och skidåkning för Klinisk Kemi!
Mattias Aldtimer och Bess Frøyshov
Utbildning av sjukhusens akademiska forskningspersonal i Finland
Eino Puhakainen
IFCC kongressen 2008
Ingunn Torsteinsdóttir og Palle Wang
IFCC nytt
Päivi Laitinen
Nordiska kongressen Oslo 2010
Tor-Arne Hagve