Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 2, vol. 21, 2009

Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 2, vol. 21, 2009

Ledare
Linda Hilsted
Nytt från NFKK
Jarkko Ihalainen
Hur vi kom på vad vitamin K gör med protrombin
Johan Stenflo
Nytt om Labmed 2010 – Nordiska kongressen 2010 i Oslo
Tor-Arne Hagve
Bootstrap – slik fungerer det
Johan Bjerner
Resestipendium från KBN: Vagabondera mera!
Per Simonsson
Kristoffer Hellsings pris 2008 till Johan Bjerner
Per Simonsson
Fallbeskrivning: Nyfödd gosse med kraftigt svängande tyreoideavärden
Anders Isaksson och EQUALIS expertgrupp i endokrinologi
Tre immunologiska metoder för bestämning av tumörmarkören CA 19-9 i jämförelse
Kristina Hotakainen, Pirjo Tanner, Henrik Alfthan, Caj Haglund och Ulf-Håkan Stenman
Nordiska kursen för yngre läkare 2009
Bess Margrete Fröyshov
Klinisk biokemi – et forskningstungt speciale Fremtid eller en forældet romantisk forestilling?
Ebba Nexø og Lars Melholt Rasmussen
LabMed – et ph.d.-forskeruddannelsesprogram, skræddersyet til klinisk biokemi
Ebba Nexø
Den vandrande vetenskapsmannen: Atlanten på krita och lera
Per Simonsson
IFCC News
Päivi Laitinen
Common formulas and terms in statistics and metrology in the clinical laboratory
Jonna Skov Madsen