Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 3, vol. 21, 2009

Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 3, vol. 21, 2009

Ledare: Om den sköna konsten att ge goda råd
Per Simonsson
Nytt från NFKK: Blick mot Oslo med nya och gamla priser
Jarkko Ihalainen
Labmed 2010 News
Tor-Arne Hagve
Nonfasting triglycerides, remnant lipoproteins, and cardiovascular disease
Anne Tybjærg-Hansen and Børge G. Nordestgaard
The Arctic Challenge 2010
Tor-Arne Hagve
Klinisk immunologi for kliniske biokemikere: Anti-neutrofilocyt cytoplasmaantistoffer (ANCA)
Allan Wiik
En ny pris innen fagområdet medisinsk biokjemi – The Lorentz Eldjarn Prize Competition for Best Publication
Tor-Arne Hagve
Analys av csv-hemoglobin och -bilirubin
Anders Larsson, Lars Hillered och Peter Ridefelt
Dags att söka medel från NORDFOND
Jarkko Ihalainen
Usikkerhetsberegninger
Johan Bjerner
Den vandrande vetenskapsmannen: Sandbankarnas gåta
Per Simonsson
Sänkan – för, mot eller mitt emellan?
Per Simonsson
Sänkan – fortfarande en populär undersökningsmetod
Juha Horsti
C-reaktivt protein (CRP) – bättre än SR som förstahandsvalet som inflammationsmarkör
Anders Larsson
SKUP evaluation: Afinion™ system for HbA1c
Arne Mårtensson
IFCC news
Päivi Laitinen