Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 4, vol. 21, 2009

Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 4, vol. 21, 2009

Ledare
Tor-Arne Hagve och Kristin M. Aakre
Nytt från NFKK
Jarkko Ihalainen
Antimüllersk hormon
Trine Holm Johannsen, Lennart Friis-Hansen og Jens F. Rehfeld
Astrup-prisen videreføres
Astruppriset
Nytt om Labmed 2010 i Oslo
Om prostasomer och deras relation till prostatacancer
Göran Ronquist
Hönsantikroppar som behandling vid cystisk fibros
Charlotte Woschnagg
Kvalitetsovervåking og kontrollkort
Johan Bjerner og Elvar Theodorsson
EUROMEDL AB 2009: Med hjärtat i fokus
Per Simonsson och Ingunn Þorsteinsdóttir
Den norske laboratoriegeneralen
Tor-Arne Hagve
IFCC News
Päivi Laitinen
Den vandrande vetenskapsmannen: Matrosen och stjärnan
Per Simonsson