Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 1, vol. 23, 2011

Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 1, vol. 23, 2011

Ledare: Hisskonduktörens uppgång och fall
Per Simonsson
Ordförandespalten
Ingunn Þorsteinsdóttir
Immunologisk cøliakidiagnostikk
Einar Klæboe Kristoffersen
NORDFOND – Medel för nordiska samarbetsprojekt
Resestipendium från Klinisk Biokemi i Norden
Anvendelse af Hemoglobin A1c til screening og diagnostik af diabetes 2
Ivan Brandslund
The Department of Biomedical Science at the University of Iceland: The discipline of clinical chemistry
Gunnlaug Hjaltadóttir
Nordiska kongressen 2012 i Reykjavik
Kolhydratfattigt transferrin (CDT) stiger under senare delen av graviditeten
Anders Larsson
It takes doctors and chemists to tango
Kristin Moberg Aakre och Per Simonsson
Provtagningstidens påverkan på olika markörer för järnbristanemi
Anders Larsson och Peter Ridefelt
Den vandrande vetenskapsmannen: Traps for troubadours
Per Simonsson