Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 2, vol. 23, 2011

Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 2, vol. 23, 2011

Hva står skrevet i stjernene?
Kristin Moberg Aakre
Ordförandespalt
Ingunn Þorsteinsdóttir
D-vitamins betydning for sundhed og sygdom
Lars Rejnmark, Lene Heickendorff og Leif Mosekilde
Måling og standardisering af 25-hydroxyvitamin D i serum
Carsten S. Højskov, Lene Heickendorff og Holger Jon Møller
The Arctic Experience 2012
Biomarkörer för Alzheimers sjukdom: Hur kvalitetssäkra?
Niklas Mattsson, Henrik Zetterberg och Kaj Blennow
MicroRNA: Key regulators of gene expression – analytical aspects and clinical potential
Helge Røsjø og Kari Bente Foss Haug
Falskt for høye målinger av kalium i plasma og serum – mange årsak og ukjente konsekvenser
Arne Åsberg og Kristin Moberg Aakre
Diabetesomsorg på apoteket – fokus på egenmåling av blodsukker
Reidun Lisbet Skeide Kjome
Lyngbyes laboratoriemedicin
Anders Larsson
Vandrande vetenskapsmannen: La Tafdrup på Poesiens Hus