Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 3, vol. 24, 2012

Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 3, vol. 24, 2012

Retningslinjer – bør de brukes?
Kristin Moberg Aakre
Ordförandespalt
Per Simonsson
Androgenstatus – metode og klinisk anvendelse
Trine Holm Johannsen, Tue Søeborg, Hanne Frederiksen, Anna-Maria Andersson og Anders Juul
Nordiska kongressen 2012
Per Simonsson
Telemedicinsk styring af selvtestende patienter i blodfortyndingsbehandling
Ivan Brandslund
Coaguchekoteket kortar patientens väntetid
Charlotte Wigermo, AnnaPeri Erlandsson och Per Simonsson
Web-baserade utbildningar är ett sätt att lösa framtida utbildningsbehov
Anders Larsson och Dan Bylund
Det digitala kafferummet: Att lägga njuren på nätet
Elisabet Sjöberg-Wester och Per Simonsson
Bruk og tolkning av urin albumin og estimert GFR i allmennpraksis
Kristin Moberg Aakre
Potatophagus maximus og proteinminimum
Jakob Ramlau