Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 2, vol. 25, 2013

Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 2, vol. 25, 2013

Nomenklatur – en central del av laboratorieverksamheten
Anders Larsson
Ordförandespalt
Ingunn Þorsteinsdóttir
www.nfkk.org: Ny gemensam hemsida för NFKK och KBN!
NORDFOND ansökning
Bias av HbA1c upptäckt med EQA i Skandinavien
Inger Plum, Marie Lundberg, Poul Jørgen Jørgensen, Ivan Brandslund och Gunnar Nordin
Ny kurs om att skriva vetenskap 2014!
Tor-Arne Hagve
SBU:s utvärdering av metoder för skattning av njurfunktion med hjälp av endogena GFR markörer
Anders Larsson
Resa ITiden – utveckling under 50 år
Karin Fugmann
Att hantera massiva mängder laboratoriedata
Johan Bjerner
External Quality Assurance of Laboratory Medicine in the Nordic Countries
GunarNordin, Gitte Henriksen, Anna Karlsson, Gunn B. B. Kristensen, Harri Laitinen, Inger Plum, Pål Rustad, Sverre Sandberg and Ingunn Þorsteinsdóttir
Recension: Basisbog i Diagnostiske Fag
Per Simonsson
Den vandrande vetenskapsmannen: Kaptener och kemister i samma båt
Per Simonsson
“Antitrypsin 50 år” – seminarium i höst
Joyce Carlson
Litteraturhänvisningar