Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 3, vol. 25, 2013

Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 3, vol. 25, 2013

Ordförandespalt
Ingunn Þorsteinsdóttir
Nordic Congress 2014
Ola Hammarsten
Procalcitonin: Er evidens fra store randomiserede kliniske studier nødvendigt før indførelse af biomarkører for sepsis?
Theis Itenov og Jens-Ulrik Jensen
Ny kurs om att skriva vetenskap 2014!
Tor-Arne Hagve
NORDFOND ansökning
En fortælling om trekløverpeptider – slimhindens vogtere
Mie Hessellund Samson
En ny och enkel metod för att ta reda på om blodkoagulationen är aktiverad
Karin Strandberg och Johan Stenflo
Hellsingpriset 2012 till Sten Steender
Per Simonsson
Doktorgradsavhandling: Diagnosing and monitoring the porphyrias
Aasne K. Aarsand
The role of clinical chemistry in UEMS
Lena Norlund
Kontroll av reagensbatcher med hjälp av frysta patientpooler
Anders Larsson och Mats Flodin
Doktorgradsavhandling: Tyrosinemi type I
Yngve Thomas Bliksrud
Den vandrande vetenskapsmannen: At spise cuy i Quito
Palle Wang
Litteraturhänvisningar