Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 1, vol. 26, 2014

Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 1, vol. 26, 2014

En rejse med akkreditering
Linda Hillsted
Notis från SFKK
Mattias Aldrimer
Ordförandespalt
Ingunn Þorsteinsdóttir
Carl-Bertil Laurells resestipendium
Nordic Congress 2014
Ola Hammarsten
M-Komponent diagnostik i Danmark – set fra klinikerens synsvinkel
Peter Gimsing
Erfarenheter från myelomutskick i samarbete mellan Equalis och Nordiska myelomgruppen
Anders Larsson och Gunnar Nordin
Klinisk Kemi är politik också
Mattias Aldrimer
NORDFOND 2014
25 år med KBN
Palle Wang och Tor-Arne Hagve
KBNs resestipendium
Gallsyror
Gösta Eggertsen
”På sommaren bör man låta barnen brunstekas i solen.”
Per Simonsson
Njurfunktionsmätningar inom intensivvården
Johan Mårtensson och Max Bell
Disruptive applications of non-disruptive technology
Per Simonsson
Referensvärden för faste-insulin hos 75 åriga män och kvinnor
Anders Larsson, Mats Stridsberg och Lars Lind
Krympande sten – växande värld
Per Simonsson
Litteraturhänvisningar