Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 3, vol. 26, 2014

Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 3, vol. 26, 2014

Ledare
Ingunn Þorsteinsdóttir
Ordförandespalt
Ingunn Þorsteinsdóttir
Nordic Congress 2014
Ola Hammarsten
Carl-Bertil Laurells resestipendium
The Arctic Experience 2014
Charlotte Gils och Anne Lindegaard Christiansen
Hvad er laboratoriets kerneydelser: Pålidelige analyseresultater. Et eksempel på kvalitetssvigt og dets følger.
Ivan Brandslund
ROTA – en nyckel till våra labdata
Sten-Erik Bäck och Ulf Ekström
Mätning av Vitamin D koncentration på Karolinska sjukhuset under ett år. En retrospektiv studie av beställningsmönster för mätning av D-vitamin
Anders Kallner och Mats Estonius
Kurs i labmedicin för ST-läkare. Vässa din diagnostik i labmedicin!
Annika Sörensen och Per Simonsson
Hellsing-priset
Ingunn Þorsteinsdóttir
Obesitaskirurgin: Exotiska bristtillstånd blir vardagssjukvård
Per Simonsson
Vilka analyser bör primärvården ta i samband med kontroller av patienter som opererats med gastric bypass?
Anders Larsson
Litteraturhänvisningar
Info om NFKK och redaktionen