Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 4, vol. 26, 2014

Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 4, vol. 26, 2014

Antibiotikaresistens – Något för oss inom klinisk kemi att bry oss om?
Anders Larsson
Ordförandespalt
Ingunn Þorsteinsdóttir
The first Nordic course in specialist training
Nete Hornung
Statinbehandling og risiko for udvikling af diabetes mellitus
Marianne Benn
Ökade plasmaglukoshalter efter ändring av rekommenderat provrör från NaF till citrat
Peter Ridefelt
Med dagens kreatininmetoder ger den reviderade Lund-Malmöformeln säkrare GFR-skattningar än MDRD och CKD-EPI
Ulf Nyman, Anders Grubb, Anders Larsson, Lars-Olof Hansson, Mats Flodin, Gunnar Nordin, Gunnar Sterner, Veronica Lindström, Jonas Björk
EFLM
Socialstyrelsens rapport: Laboratoriemedicinsk terminologi. Underlag för nationell samordning och finansiering i Sverige
Anders Larsson
Doktorgradsavhandling: Analytical quality control of INR measurements in primary care
Anne Vegard Stavelin
Att fira och vidareföra en tradition – en ny bok om norsk medicinsk biokjemis senare tids historia
Elvar Thedorsson
Vandrande vetenskapmannen: Lean och kreativ kaos
Per Simonsson
Litteraturhänvisningar
Info om NFKK och redaktionen