Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 4, vol. 27, 2015

Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 4, vol. 27, 2015

Patienters tillgång till sina provsvar
Ingunn Þorsteinsdóttir
Ordförandespalt
Yngve Thomas Bliksrud
Nordisk Kongres i Klinisk Biokemi i Odense, 14. til 17. juni, 2016. En rejse i den klinisk biokemiske verden: Eventyr og realiteter!
Ivan Brandslund, Mustafa Vakur Bor, Mads Nybo, Lars Melholt Rasmussen
The first Nordic Course in specialist training 2015 arranged by NFKK. The Professional role of a Clinical Biochemist / Laboratory Doctor
Karin Littmann, Charlotte Hansson, Robin Zenlander, Maria Farm, Henrik von Horn, Finn Thormark-Fröst
Et godt tilbud og det muliges kunst. Status et år efter indførsel af screening for tarmkræft i Danmark
Pia Bükmann Larsen og Lennart Friis-Hansen
Plasmaniveau af apolipoprotein E og prædiktion af demens
Katrine L. Rasmussen og Ruth Frikke-Schmidt
Analyse av nyrestein med infrarød spektroskopi
Gunnhild Kravdal, Marianne Moe, Morten Kaare Moe
Tulipanaros eller luftslott?
Lars Breimer och Paul Pettersson Pablo
Nettbasert undervisning i medisinsk biokjemi i Norge
Helle Borgstrøm Hager og Morten Lindberg
Patientnära analyser ur ett nordiskt perspektiv
Anders Larsson
Notes from Euromedlab 2015 and the 8th EFLM General Meeting in Paris
Anders H. Johnsen, Kari Pulkki, Isleifur Olafssson, Ann-Helen Kristoffersen, Mats Ohlson
Den vandrande vetenskapsmannen
Per Simonsson
Litteraturhänvisningar
Info om NFKK och redaktionen