Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 1, vol. 28, 2016

Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 1, vol. 28, 2016

Ledare
Linda Hilsted
Ordförandespalt
Yngve Thomas Bliksrud
Nordisk Kongres i Klinisk Biokemi i Odense, 14. til 17. juni 2016
Ivan Brandslund, M. Vakur Bor, Mads Nybo, Lars Melholt Rasmussen
Nordiska kursen i klinisk kemi: Next Gen – Vad är det de vill ha?
Per Simonsson
Hellsing-priset 2015
Ingunn Þorsteinsdóttir
Ja til elektronisk publisering og Open Access, men vokt deg for røvertidsskrifter
Martin Hagve, Tor-Arne Hagve
Den sista stora preanalytiska utmaningen: kontroll av pH i cerebrospinalvätska
Eldina Kosovac, David Willman och Stefan Marklund
Verifisering av referanseintervaller
Lutz Schwettmann
USÖ: Nordens nyaste läkarutbildning och universitetssjukhus
Lars Breimer
Positiv energibalans kan påverka vanliga laboratorieprover
Fredrik Rosqvist
Cystatin C och relationen till kardiovaskulär sjukdom
Johannes Arpegård
Doktorgradsavhandling: Evaluation of clinical leukocyte counts by flow cytometry
Erik Koldberg Amundsen
Disputas: “Evaluation of clinical leukocyte counts by flow cytometry” av Erik Koldberg Amundsen, Oslo
Per Simonsson
Litteraturhänvisningar
Info om NFKK och redaktion