Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 2, vol. 28, 2016

Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 2, vol. 28, 2016

Ledare
Anders Larsson
Ordförandespalt
Yngve Thomas Bliksrud
Snø, stamp og sexy titler
Joakim Eikeland, Unni Marie Skålsvik
Nordic Congress in Clinical Chemistry / Biochemistry 2016 in Odense, Denmark, June 14-17
Ivan Brandslund
Stability of samples, during transport from General Practices based on pre-analytical goals
Erling Birkemose, Esther Jensen, Per Grinsted, Ivan Brandslund, Flemming Østerby
Basofili – og hva så?
Helle Borgstrøm Hager
TMA, TTP, HUS – likheter och olikheter
Ola Samuelsson
Præcisionsmedicin – ikke lige om hjørnet
Jonna Skov Madsen, Ivan Brandslund
Diagnostic Samples: From the patient to the laboratory
Anders Larsson
Fria lätta kedjor i spinalvätska kan på sikt ersätta analys av oligoklonala band i cerebrospinalvätska
Anders Larsson
Avhandling: Hjärtinfarktdiagnosen kan fördröjas på grund av autoantikroppar i blodet
Tanja Savukoski
Den kliniska kemins syskonskap får sig en internationell validering
Per Simonsson
Litteraturhänvisningar
Info om NFKK och redaktionen