Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 3, vol. 29, 2017

Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 3, vol. 29, 2017

Ledare
Linda Hilsted
Ordförandespalt
Yngve Thomas Bliksrud
Programmet för nordiska kongressen i klinisk kemi i Helsingfors den 12 – 15 juni 2018
Kari Pulkki
Nordisk kongress i klinisk kemi i Helsingfors
Solveig Linko
Invitation to “The Arctic Experience 2018”
Tor-Arne Hagve
The Astrup Prize 2018
Hur väljer man den bästa cystatin C-baserade estimeringsekvationen för GFR?
Anders Grubb, Ulf Nyman, Jonas Björk
Provstabilitet
Anders Larsson, Helle Borgstrøm Hager
Håndtering af interferens på thyroideahormonassays på Siemens Dimension Vista 1500
Pia Bükmann Larsen, Betina Klint Nielsen
Dags att lägga till fruktosamin till vårt analyssortiment för diabetesvården?
Anders Larsson och Johanna Helmersson-Karlqvist
Summary of an evaluation organised by SKUP
Dr Watson på mottagningen: Om Artificiell Intelligens i sjukvården
Johan Bjerner
Info om NFKK och redaktion