Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 4, vol. 29, 2017

Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 4, vol. 29, 2017

Ledare
Anders Larsson
Ordförandespalt
Yngve Thomas Bliksrud
Nordisk kongress i klinisk kemi i Helsingfors. Energi, engagemang och goda kontakter för NFKK2018
Solveig Linko
NFKK2018: Information beyond numbers
Outi Itkonen
The Astrup Prize 2018
20 år med SKUP
Grete Monsen
IFCC-standardisering av alkoholmarkören CDT
Anders Helander, Jan-Olof Jeppsson
Nya orala antikoagulantia – interferenser kan orsaka felaktiga resultat i koagulationsutredningar
Tomas L. Lindahl
Forskningskultur i Klinisk Biokemi
Jens F. Rehfeld, Jens P. Gøtze, Linda Hilsted
Läkemedel som hämmar neprilysin påverkar vilka metoder som vi skall ha på laboratorierna för att mäta angiogena peptider
Anders Larsson
Äntligen finns nu en global samsyn kring färgkoder på vakuumrör!
Ewa Larsson, Kerstin Nordlöf
Kongressrapport: Med cB12 ut ur kobalaminernas svarta hål
Per Simonsson
Vandrande vetenskapsmannen: Kobalaminer på Cockney Pub
Per Simonsson
Info om NFKK och redaktionen