Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 1, vol. 30, 2018

Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 1, vol. 30, 2018

Ledere
Helle B. Hager
Ordførerspalten
Yngve Thomas Bliksrud
The second Nordic course in specialist training
Nete Hornung
IFCC-kongressen 2017 i Durban, Sydafrika
Mads Nybo
Nordic Congress in Clinical Chemistry 2018
Solveig Linko
NFKK 2018: Information beyond numbers, part II
Outi Itkonen
Fotokonkurranse
Helle B. Hager
Leadership and communication in a dynamic organization
Anna-Marie Bloch Münster
D-dimer: Aldersjusterte beslutningsgrenser ved diagnostikk av venøs tromboembolisme?
Erik K. Amundsen
Måling av kalprotektin i feces
Trine Lauritzen
Summary of an evaluation organised by SKUP
Grete Monsen
Vandrande vetenskapsmannen: Om betydelsen av att gå vilse
Per Simonsson
Info om NFKK och redaktion