Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 2, vol. 30, 2018

Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 2, vol. 30, 2018

Leder
Helle B. Hager
Ordførerspalten
Yngve Thomas Bliksrud
Hellsingprisen
Ingunn Þorsteinsdóttir
Nordic Congress in Clinical Chemistry
Annakaisa Herrala, Tuomas Mäntylä and Sanna Valtanen
Hepcidinets roll i dagens anemiutredning
Outi Itkonen
Epigenetikk – en molekylær bro mellom arv og miljø
Kaja Kristine Selmer og Magnus Dehli Vigeland
Normalvärden för 80-åriga män och kvinnor bosatta i Uppland
Johanna Helmersson-Karlqvist
Patientens tillgång till sin journal via nätet
Karin Fugmann
Summary of an evaluation organised by SKUP
Grete Monsen
Info om NFKK och redaktion