Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 3, vol. 30, 2018

Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 3, vol. 30, 2018

Leder. På de nordiska kongresserna
Henrik Alfthan
Ordførerspalten
Yngve Thomas Bliksrud
The 2nd Nordic Course in specialist training 2018 arranged by NFKK
Nete Hornung
Kardiovaskulær endokrinologi i klinisk biokemi
Jens Peter Gøtze
Utvidgade indikationer för kalprotektin
Martti Färkkilä, Henrik Alfthan
Referensintervall för faeces-calprotectin hos barn, gravida och vuxna
Anders Larsson
Årstidsvariationer för urat har betydelse för monitorering av urat hos patienter med gikt
Anders Larsson
Summary of an evaluation organised by SKUP: Vurdering av blodsukkerapparater beregnet for egenmåling
Grete Monsen
Fotokonkurranse: Del dine beste bilder fra laboratoriemiljø med leserne i KBN
Helle B. Hager
XXXIst International Symposium on Technological Innovations in Laboratory Hematology
Helle B. Hager
Bäste läsare, finns ni verkligen?
Anders Larsson
Vandrande vetenskapsmannen: Eesti Laboraimeditsiini Ühing
Per Simonsson
Info om NFKK och redaktion