Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 4, vol. 34, 2022

Leder: Hvem interesserer sig for analysepriser?
Linda Hilsted
Ordförandespalten
Per Bjellerup
XXXIV Nordic Congress in Clinical Chemistry. Experiences from the Nordic Course in specialist training 2022 – The Professional Role of a Clinical Biochemist / Laboratory Doctor
Rie Harboe Nygaard, Ingrid Hokstad, Laura Vainio
Den 15. danske kongres i klinisk biokemi nærmer sig
Vakur Bor
Alkoholtester – vilka bör användas, hur, och vad säger testresultatet?
Anders Helander
HbA1c: Oftast en bra markör, men ibland kan HbA1c ge en felaktig bild av patientens glukosnivåer
Anders Larsson
Faldende lipid niveau i en statin-fri kohorte fra 2001 til 2018
Anna E. Engell
Hellers prov för bestämning av äggvita (protein) i urin
Greta Hammarstens klin kem bok
Sammen for god kvalitet – Noklus 30 år
Anne Stavelin, Sverre Sandberg
Summary of an evaluation organised by SKUP: cobas b 101 for measurement of HbA1c
Elisabet Eriksson Boija
Om möjligheten att i praktiken tala tydlig danska vid nordiska vetenskapliga møten
Jens F. Rehfeld