Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 2, vol. 35, 2023

Leder: In Vitro Diagnostic Regulation (IVD-R). Hur går vi vidare och hur hanterar vi kompetensbehoven vad gäller IVD-R?
Anders Larsson
Ordförandespalten
Per Bjellerup
Welcome to Stockholm 17-20 September 2024
Charlotte Gran
”The Arctic Experience 2024” A course in Scientific Writing and Publishing
Anne Stavelin
Register for Quality Hike
Anna Linko-Parvinen
Evaluering af første trimester screening for præeklampsi i en dansk population
Line Rode, Charlotte K Ekelund, Iben Riishede, Ann Tabor, Martin Overgaard
Justering av barns kreatininvärden till vuxennivåer – ett sätt att utnyttja väletablerade referensintervall för vuxna även för barn
Anders Larsson, Jonas Björk, Magnus Hansson, Karin Littmann, Ulf Nyman
IVD-R med inriktning på egentillverkade metoder
Anders Larsson
Review a manuscript for SJCLI
Jens Petter Berg
Doktorsavhandling: Homocystein och dess determinanter i relation till kardiovaskulära riskfaktorer och hjärtinfarkt
Elisabet Söderström