Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 4, vol. 35, 2023

Leder: Sammenlægning af specialer og/eller speciall.geuddannelsen i de laboratoriemedicinske specialer i Danmark?
Linda Hilsted
Ordförandespalten
Per Bjellerup
XXXIX Nordic Congress in Clinical Chemistry 2024 in Stockholm
The organising committee
Hiking with quality
Anna Linko-Parvinen, Hanna-Mari Pallari, Jonna Pelanti
Bör rutinmässig immuntypning genomföras vid proteinprofilbedömningar när frågeställningen är polyneuropati?
Emma Sätterkvist
Immunoassay interference
Nils Bolstad
Persontilpassede beslutningsgrenser
Arne Åsberg, Gunhild Garmo Hov
Lipoprotein(a) – en kort oversikt over målemetoder, indikasjoner og kliniske beslutningsgrenser
Erik Wilhelm Vinnes, Kjetil Retterstøl, Renate Renstrøm
PhD thesis: Effect of thrombopoietin receptor agonists on coagulation and fibrinolysis in patients with immune thrombocytopenia
Lamya Garabet
Svenska Folkhälsomyndighetens undersökning av förekomsten av anti-covid-19 antikroppar
Anders Larsson