Klinisk Kemi i Norden – 1996 special issue

Klinisk Kjemi i Norden – 1996 special issue

Sånger från Danmark
Det var en lördag aften
Du danske sommer
Fjäriln vingad syns på Haga
Skuld gammel venskab rejn for go
Jyden han re strerk og sej
Vila vid denna källa
Sånger från Finland
Vid en källa
Emma
Murheisna miesä
Vem kan segla förutan vind
Muurari
Sånger från Island
A sprengisandi
Pingvalla söngur
Mikiö lifandi skelfing
Suöurnesjamenn
Visur istendinga
Sånger från Norge
Den glade vandrer
Det var en liten gutt
Mot i brystet
Mellan höga fjellen
Vi vandrer med freidig mot
Sånger från Sverige
En sjöman älskar havets våg
Midsommarblomster
Bort allt vad oro gör
Här är gudagott att vara
Nu går sista visan