Klinisk Kemi i Norden – 1997 special issue

Klinisk Kjemi i Norden – 1997 special issue

Nordisk Förening för Klinisk Kemi och Klinisk Fysiologi 1946-1996, ett femtioårsjubilum
Nordiska laboratorieläkarmöten- kongresser i Klinisk Kemi och Klinisk Fysiologi
NORDKEM- ett alltför lite känt nordiskt laboratoriemedicinskt projekt?
Strejftog i DSKK’s historie
Föreningen för Klinisk Kemi i Finland
Den Islandske forening for klinisk kemi, hcematologi og klinisk fysiologi
Seksti år med klinisk biokjemi i Norge
Svensk Förening för Klinisk Kemi under sitt första halvsekel