Kristoffer Hellsings pris

Redaktionen delar ut pris för föregående års bästa artikel, bedömt både vetenskapligt och journalistiskt. Priset är till Kristoffer Hellsings minne, en man med många intressen och med många strängar på sin lyra. En av dem var kommunikatörens. Det var också han som 1989 grundade Klinisk Biokemi i Norden.

Bland pristagande finns Christer Alling, Tor-Arne Hagve, Johan Bjerner och Steen Stender.

Förutom äran får pristagaren också ett konstverk, avsett att sprida ytterligare inspiration till nya artiklar.