Finska coronahundar i samhällets tjänst

Hunden har bott tillsammans med människor i över 10 000 år. Genom historien har hundens luktsinne använts för mänsklig nytta: När människor fortfarande strövade omkring som små jägare-samlare samhällen, spårade hunden redan då bytet som hjälpreda åt en jägare, hämtade bytet från besvärliga platser åt sin ägare, vädrade rovdjur på avstånd och kunde varna det sovande lägret. Under de senaste hundra åren har nya och mer specifika luktbaserade yrken utvecklats för hundar: Specialiserade vakthundar, grotthundar, fågelhundar, björnhundar, droghundar, bombhundar, matsmugglingshundar, sökhundar, likhundar, hundar vid utredning av eldsvådor, varningshundar vid sjukdomsattacker och nu, sist men inte minst, screeningshundar för sjukdomar, som cancer och corona.Det här är ett utplock av en intressant artikel från KBN – Nr. 4 – vol. 33 – 2021.