Non-HDL kolesterol

Hyperkolesterolæmi er den vigtigste kausale risikofaktor for atherosklerotisk kardiovaskulær sygdom (ASCVD), og low-density lipoprotein (LDL) kolesterol er det primære behandlingsmål for lipidsænkende behandling i de amerikanske, canadiske, og europæiske guidelines. Ved udelukkende at fokusere på LDL kolesterol som behandlingsmål, overser man imidlertid den residuale risiko for ASCVD forårsaget af andre atherogene lipoproteiner: triglyceridholdige lipoproteiner [=restpartikler, =very-low density lipoproteiner (VLDL) og intermediate density lipoprotein (IDL)] og lipoprotein(a) [Lp(a)]. Residual risiko for ASCVD, selv ved optimal sænkning af LDL kolesterol, bør også vurderes ved beregning af non-HDL kolesterol eller måling af apoB, specielt hos patienter med moderat forhøjede triglycerider (2-10 mmol/L) eller diabetes. Derfor er non-HDL kolesterol et sekundært behandlingsmål i alle ovennævnte guidelines, og apoB desuden et sekundært behandlingsmål i de europæiske og canadiske guidelines.Det här är ett utplock av en intressant artikel från KBN – Nr. 4 – vol. 33 – 2021.