Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 1, vol. 24, 2012

Klinisk Biokemi i Norden – Nr. 1, vol. 24, 2012

Vad har läkaren i doktorsväskan?
Per Simonsson
NORDFOND ansökning 2012
Ordförandespalt
Ingunn Þorsteinsdóttir
Scientific Symposia at the XXXIII Nordic Congress in Clinical Chemistry in Reykjavík, Iceland June on 12-15, 2012
Jón Jóhannes Jónsson
Course in evidence based laboratory medicine in Iceland
Kristin Moberg Aakre
Gentofte Hospital belønnet for hurtige laboratoriesvar
Steen Stender og Eva Reinholdt
Copeptin: A new peptide in clinical measurement
Ola Hammarsten og Jens P. Goetze
Resebidrag från Carl-Bertil Laurells fond 2012
Resestipendium från Klinisk Biokemi i Norden
Lipoprotein(a): historik, klinik, måling.
Pia R. Kamstrup
LCMS-analys av glykosylerat protein med CDG som frågeställning.
Per Bengtson
Hur fungerar NO RIPs referensintervall för calcium mot våra patientresultat?
Peter Ridefelt, John Axelsson, Anders Larsson
Klinisk användning av serum Anti-Müllersk rmon (AMH): från reproduktion till granulosacelltumörer
Anniina Färkkilä och Mikko Anttonen