Klinisk Kemi i Norden – 2002 special issue

Klinisk Kjemi i Norden – 2002 special issue

Sånger från Danmark
Det var en lørdag aften
Det er i dag et vejr
Imellem Esbjerg og Fanø
Svantes lykkelige dag
Danmark, nu blunder den lyse nat
Sånger från Finland
Höstvisa
Emma
Murheisna miesnä
Vem kan segla förutan vind
Juhlan päättäjäislaulu (festens ändsång)
Sånger från Sverige
Mikroskopet
ATP-tid a.m Hillarp
Festen skall börjas.
Helan går
Visa till vinet.
Det var i vår ungdoms fagraste vår
Punchen kommer
Sånger från Norge
Den glade vandrer
Du skal få en dag i mårå
Mellan höga fjellen
Mot i brystet
Vi vandrer med freidig mot
Hvis dine 0rer henger ned
Sånger från Island
A Sprengisandi
Pingvallasöngur
Mikiö lifandi skelfing
Visur istendinga
Einu sinni a agustkvöldi